עמוד ראשי
>
קורות חיים
>
מאחורי הקלעים של עולם הגיוס

מאחורי הקלעים של עולם הגיוס

קורות החיים יכולים ללמד הרבה מאוד על המועמד, יכולותיו המקצועיות, כישוריו ואופיו.
קורות החיים מהווים כלי מיון ראשוני המאפשר הצצה לעולמו של המועמד. קריאה מושכלת של קורות חיים יכולה לאפשר מיון טוב של מועמדים, ומאפשרת שלב הכנה לפני הריאיון.

שלבי מיון קורות חיים:

• התבוננות בקורות החיים – אפשר להתרשם מהפורמט בו הם מוגשים, עד כמה הם קריאים וברורים, הסעיפים
השונים, מה הושמט, מה נכלל? זהו השלב הראשוני בו מתחילים לשער השערות לגבי המועמד
• קריאת קורות החיים – מהיכן מתחילים: ניסיון תעסוקתי: מקום עבודה אחרון, תפקיד, משך זמן.
השכלה: מהי השכלתך, האם עדיין לומד/ת
ניסיון צבאי: האם שירת, לא שירת, שירות לאומי היכן, מה הייתה מהות
התפקיד?
הדגש על ניסיון עכשווי של המועמד/ת: מה התפקיד האחרון הגדרה + תוכן.
נקודות מעניינות בקורות החיים: מעברים, ניסיון חיים מעניין,
תפקידים לא קונבנציונליים, הערות וכו'.
מתוך כל המידע שמספקים קורות החיים עוברים לשלב שלפני הרמת הטלפון
הראשוני.
• השערת השערות – מי המועמד/ת? מה הוא רוצה לספר על עצמו ומי הוא בפועל? מה מלמד הניסיון שלו על יכולותיו וכישוריו, מדוע עבר/ה בין מקומות עבודה, מה מעיד ניסיונו על יכולותיו התפקידים שאנו עתידים להציע לו.
• הכנת שאלות – סימון הנושאים שמעניינים אותך על קורות החיים.

טיפים לבדיקת קורות חיים לפני שליחתם

טיפים לקריאה יעילה של קורות חיים:

• בדוק את אופן כתיבת קורות החיים: פירוט רב בתחומים מסוימים או אי התייחסות לסעיפים מסוימים.
• שים לב להתייחסות והערות חריגות בטופס קורות החיים.
• בדוק את רצף השנים בקורות החיים, שים לב לפערים ברצף התעסוקתי.
• שים לב לשינויים ולתקופות מעבר במהלך החיים וברר מה הסיבות לכך.
• העלה השערות מטופס קורות החיים, אך אל תסיק מסקנות מוחלטות.
• נסה לתקף את ההשערות שהעלית מהטופס במהלך הריאיון.

לפני שליחת קו"ח ללקוח או לרפרנטית:

• בדוק את התאמת המועמד לדרישות הסף כפי שהוגדרו ע"י הלקוח (גיל, מין, השכלה, ניסיון קודם(
• בדוק התאמת יכולות מקצועיות וכישורים אישיותיים למשרה.
• על סמך ניסיון קודם, נבא את יכולת המועמד והתאמתו לתפקיד המוצע.
• וודא שיש בידיך תשובות לשאלות שעשויות לעלות מקורות החיים.
• תקן שגיאות כתיב וניסוח!!!