ניהול ועדות ערר

צרו עימנו קשר

העלאת קובץ קורות חיים

הפעלה וניהול של 10 ועדות ערר לתכנון ובניה של מינהל התכנון בשלושה מחוזות: צפון, חיפה ותל אביב. במסגרת ניהול ועדות ערר אנו מעמידים תשתית לוגיסטית ואנושית לתפעול השירות לרבות, הקמת הוועדות ואולמות הדיון, תפעול שוטף של הוועדה באמצעות צוותים מקצועיים, שירותי ארכיב, וחדרי דיונים בהם מתקיימים דיוני הוועדות.

הפעילות כוללת ניהול כולל של 10 הוועדות על כל היבטיו:

 1. ניהול מערך הועדות על פי נהלים ושיטות עבודה של מינהל התכנון.
 2. גיוס עובדים, ניהול ושימור כוח אדם, תיאום, בקרה ופיקוח.
 3. דיווח קבוע ותקופתי אודות תפקוד הוועדות במונחים כמותיים ואיכותיים.
 4. ניהול מערכת מידע התומכת את כלל פעילויות הוועדות: מועדי ישיבות, זימון ותיאום משתתפים, תוצאות דיונים.
 5. תפעול פיזי של הוועדות
 6. שכירת משרדים, ריהוט, שילוט, ציוד משרדי קבוע ומתכלה, ציוד מחשוב, תקשורת ותשתית, ניהול משרד ממוחשב, אבטחה ומיגון.
 7. תפעול מנהלתי של הוועדות
 8. טיפול מינהלי בתיקי הערר והערר לפיצויים ולהיטלי השבחה: משלב פתיחת התיק ועד סגירתו.
 9. שירותי מזכירות: קבלת קהל, טיפול בדואר, סריקת מסמכים, תשלומים: גביית אגרות.
 10. הכנת וניהול ישיבות הוועדה: זימון משתתפים, תיעוד (הקלדה, הקלטה, תמלול) מזכירות הועדה, תיוק ותיעוד ישיבות.
 11. תפעול מערכות מידע בתחום התכנון.
 12. שירותי הקלדה לתיעוד באופן ממוחשב (במעבד תמלילים), את מהלך הישיבה המלא, הנערך בישיבות ועדות הערר.
 13. שירותי הקלטה נועדו לתיעוד באמצעי הקלטה דיגיטליים, את מהלך הישיבה מתחילתה ועד סופה.
 14. תמלול הישיבה כפי שהוקלטה במתכונת של תרשומת מלאה, המתארת את מהלך הישיבה מתחילתו ועד סופו.
 15. אבטחה ושמירה על הסדר בכל שעות קיום דיוני ערר בוועדה.
 16. סריקת תיקים בהתאם לנוהל. 
 17. הפקת כנסים מרובי משתתפים עבור מנהל התכנון.
 18. ארגון סיורים
 • במסגרת פרויקט ניהול ועדות ערר נכתבו נהלים ותהליכי עבודה הדוקים, הנגזרים מנוהלי המכרז ודרישות הלקוח.
 • הפרויקט מנוהל ממטה ארצי הכולל גם מחלקת שכר, מחשוב, תשתיות ותפעול.
 • הנהלת הפרויקט מנהלת תהליכי בקרה ומישוב על פעילותם של בעלי התפקידים השונים.
 • תהליכי הבקרה מאפשרים בחינת תהליכים בזמן אמת, ושיפורם המתמיד, לטובת התאמה נכונה יותר לשטח ולצורכי הלקוח.

כתיבת קו”ח חינם

צור עכשיו קו"ח בעזרת מחולל קו"ח המהפכני!

כתיבת קורות חיים

שליחת קו”ח

טען ושגר את קו"ח למאגר המעסיקים שלנו!

שליחת קורות חיים
הסוכן החכם