בנקאי/ת שירות - בנקאות פרטית השרון - אגף השקעות ובנקאות פרטית

תיאור המשרה
בנקאי/ת שירות - בנקאות פרטית השרון -
אגף השקעות ובנקאות פרטית - החטיבה הבנקאית

כפיפות:
מנהלת מגזר בנקאות פרטית

תיאור המשרה:
" מתן שירותים בנקאיים מקיפים (ביצוע...
לפרטים מלאים