תיאור המשרה
ניהול מערכת החינוך מבית התינוקות עד מעבר לבית הספר, קידומה ופיתוחה.
ייעוד (המטרה שלשמה קיים התפקיד) :
ניהול חינוכי-התפתחותי, ארגוני וכלכלי הנשען על המסורת בישוב, של מערכת הגיל הרך. הדרכה מקצועית,...
לפרטים מלאים