תיאור המשרה
תיאור תפקיד:
ניתוחי מלאי, ניתוח דוחות כספיים, ניתוחי אד הוק בנושאים כלכליים שונים
תכנון ובקרה של פעילות החברה
אחראיות על פרוייקטי תשתיות פיננסיות בחטיבת הכספים
אינטגרציה של תוכניות העבודה בחטיבת הכספים מול מערכות מידע
הובלת...
לפרטים מלאים